VAS PROJEKT

Přivést klienta k tomu, aby se více angažoval, je rozrůstající se tendence, která umožňuje prodloužit délku návštěvy a vytvořit příležitosti pro virální marketing v centrech měst a v obchodních centrech. Navrhli jsme interaktivní řešení, která využívají nejnovějších mobilních technologií a osvětlení, abychom klientům umožnili volné rozvinutí jejich umělecké tvořivosti. Díky tomuto přístupu spolupracujeme s odborníky z oblasti marketingu a vytváříme účinné kampaně.

– Pochopit potřeby našich klientů
– Pochopit obchodní potřeby obchodních center
– Vyjádřit individuální značku centra
– Rozvíjet atraktivní obchodní projekty nabízející výhody pro obchodní centra a centra měst.
– Rozvíjet myšlenky umožňující prodloužit délku návštěvy

Podpořit značky tím, že se zaměříme na atraktivní obchodní projekty

Větší frekvence a prodloužení návštěvy jsou zásadní pro to, aby obchodní centra zůstala konkurenceschopná. Chápeme výzvy, kterým čelí města a obchodní centra, a jejich potřebu odlišit se díky solidním značkám. Spolupracujeme s našimi klienty na rozvíjení myšlenek umožňujících podpořit a vyjádřit značku. Kromě toho, že jsou naše řešení neustále přitažlivá, vytvářejí také obchodní výhody pro obchodní prostory a přinášejí přidanou hodnotu.